A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа
"Інклюзивно-ресурсний Центр"
Буської міської ради

План психолого­-педагогічної характеристики учня

Дата: 26.02.2019 17:48
Кількість переглядів: 535

І. Загальні відомості про учня

1. Анкетні дані — прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, клас (якщо клас спеціалізований, зазначити).

2. Відомості про стан здоров’я — наявність хронічних захворювань, особливості функціо­нування нервової системи (швидко стомлюється, стомлюється після тривалого навантаження, не стомлюється).

3. Успішність — середній бал, зазначення предметів, з яких має найвищі та найнижчі бали; зазначення предметів, якими цікавиться, та які є найскладнішими для нього.

4. Позашкільні заняття — участь у роботі гуртків, секцій тощо.

5. Особливості сімейного виховання.

ІІ. Прояв особистісних якостей у поведінці учня

1. Спрямованість інтересів — суспільна активність, працьовитість, відповідальність, ініціативність, організованість, допитливість, акуратність тощо.

2. Ставлення до людей — колективізм, чесність, правдивість, справедливість, товариськість, чуйність, ввічливість, тактовність тощо.

3. Ставлення до себе — скромність, упевненість у собі, самокритичність, уміння розраховувати свої сили, прагнення до успіху, лідерства, самоконтроль тощо.

4. Вольові якості особистості — сміливість, рішучість, наполегливість, самовладання тощо.

5. Статус учня в класі — авторитет у класі, лідерські якості тощо.

ІІІ. Особливості психічних процесів та емоційно-вольової сфери

1. Уважність на уроках:

а) завжди швидко зосереджується на поясненнях учителя, не відволікається, зазвичай не робить помилок через неуважність;

б) доволі уважно слухає пояснення вчителя, відволікається рідко, іноді припускається помилок через неуважність;

в) не завжди уважно слухає пояснення вчителя, періодично відволікається, часто припускається помилок через неуважність, але самостійно виправляє їх під час перевірки;

г) слухає доволі уважно лише тоді, коли йому цікаво, часто відволікається, постійно припускається помилок через неуважність, під час перевірки не завжди виправляє їх;

ґ) зазвичай повільно і важко зосереджується на уроці, мало що засвоює через постійні відволікання, робить багато помилок через неуважність і не помічає їх під час перевірки.

2. Пам’ять:

а) під час завчання завжди попередньо розбирається у структурі й змісті матеріалу; утім, матеріал, що потребує механічного завчання, також запам’ятовує легко;

б) під час завчання може запам’ятати лише те, у чому попередньо розібрався; матеріал, що потребує механічного запам’ятовування, дається важко;

в) матеріал, що потребує механічного завчання, засвоює дуже легко, досить один-два рази переглянути його; зазвичай не розбирається у структурі й змісті матеріалу, що заучує;

г) за вивчення довго розбирається в матеріалі; відтворюючи матеріал, робить помилки за формою, але зміст відтворює точно;

ґ) для запам’ятовування матеріалу багаторазово механічно повторює його, не осмислюючи, робить змістові помилки.

3. Мислення:

а) швидко «схоплює» суть матеріалу, завжди серед перших розв’язує завдання, часто пропонує власні оригінальні рішення;

б) доволі швидко розбирається в матеріалі, швидше за інших розв’язує завдання, іноді пропонує власні оригінальні способи розв’язання;

в) задовільно розуміє матеріал після пояснення в середньому темпі; зазвичай власних оригінальних рішень не пропонує;

г) дуже повільно «схоплює» суть пояснень учителя; багато часу витрачає на обмірковування й розв’язання завдань;

ґ) розуміє матеріал лише після додаткових занять, украй повільно розв’язує завдання, при цьому зазвичай використовує відомі шаблони.

4. Емоційна реактивність:

а) завжди емоційно реагує на будь-які життєві явища, розповіді тощо;

б) зазвичай емоційно реагує на життєві явища, але його мало що може дуже схвилювати;

в) зрідка проявляє «живу» емоційну реакцію на події;

г) «жива» емоційна реакція практично відсутня.

5. Загальний емоційний тонус:

а) постійно жвавий, дуже активний у всіх сферах шкільного життя, береться за всі справи;

б) жвавий, у міру активний у всіх сферах шкільного життя;

в) жвавий, активний у деяких сферах шкільного життя;

г) порівняно з однокласниками менш активний і жвавий;

ґ) майже завжди пригнічений, апатичний у більшості сфер шкільного життя, незважаючи на те що здоровий.

6. Емоційна врівноваженість:

а) завжди спокійний, не буває сильних емоційних спалахів;

б) зазвичай спокійний, емоційні спалахи трапляються доволі рідкі;

в) емоційно врівноважений;

г) підвищена емоційна збудливість, схильний до бурхливих емоційних проявів;

ґ) запальний, часто трапляються сильні емоційні спалахи з незначних приводів.

7. Ставлення до навчання, праці:

 • успішність (які оцінки переважають, з якого предмета вчиться найкраще);
 • організованість і старанність у навчальній роботі, вміння працювати самостійно;
 • інтерес до знань (зацікавлений чи ні, виявляє інтерес до окремих предметів);
 • ставлення до елементів праці в школі (лабораторні роботи, чергуван­ня, підтримка чистоти в класі, на шкільному подвір'ї).
  Конкретний опис знань та вмінь дитини з кодного навчального предмету відповідно до програмових вимог!

8. Дисциплінованість та навички культури поведінки:

 • загальна характеристика поведінки (поводить себе спокійно, стрима­но чи не контролює своїх емоцій);
 • виконання шкільного режиму (дотримується правил поведінки, по­рушує їх навмисно чи через недбалість; найбільш типові порушення дис­ципліни);
 • виконання вимог і розпоряджень учителів (виконує за першою вимо­гою, з бажанням чи примусово);
 • чемність у спілкуванні з учителями, будь-якими дорослими;
 • володіння навичками культури поведінки (ставлення до літніх людей і молодших за себе, поступається місцем для людей похилого віку, з пова­гою ставиться до дівчат абощо).

9. Громадська спрямованість та активність:

 • ставлення до громадського життя колективу (дорожить ним, байду­жий, ставиться негативно);
 • інтерес до громадського життя країни (користується інформацією про події в країні і за кордоном);
 • чи виконує громадські доручення, бере участь у діяльності органів самоуправління;
 • чи виступає на зборах колективу, громадських організацій з пропо­зиціями, з критикою недоліків, чи здатний висловлювати власну думку;
 • активний чи байдужий у громадсько-корисній діяльності.

10. Стосунки з товаришами:

 • становище в колективі (чи користується повагою й авторитетом се­ред товаришів по класу, чим обумовлені стосунки, які склалися);
 • чи задоволений своїм становищем у колективі та яке становище хотів би зайняти;
 • ставлення до товаришів по класу (поважає чи байдужий до них; чи бувають конфлікти, їх причини);
 • яку роль відіграє в житті класу (активний член колективу чи сторон­ній спостерігач).

11. Моральні цінності:

 • політична культура та толерантність;
 • відданість Батьківщині, її Конституції, повага до Національного пра­пора і Гімну;
 • відданість демократичним цінностям - повазі до людини та її прав, свободі вибору;
 • усвідомлення себе як громадянина Землі, турбота про екологічну безпеку і виживання людства;
 • повага до різноманітності: расова і національна терпимість, повага до інших народів та їхніх культур;
 • відданість цінностям сім'ї, повага до батьків, до кожної людини як самоцінності;
 • дотримання у стосунках з людьми таких цінностей, як турбота, пова­га, довіра, відповідальність;
 • відчуття власної відповідальності за все, що відбувається навколо.

 

ІV. Психолого-педагогічні рекомендації щодо роботи з учнем (моніторинг навченості учня з навчальних предметів)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора