A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа
"Інклюзивно-ресурсний Центр"
Буської міської ради

Конкурс на заміщення вакантної посади

Оголошується конкурс


Оголошується конкурс

на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи 

 «Інклюзивно-ресурсний центр» Буської районної ради

Термін подання документів з  18 лютого 2019 р.  по 11 березня 2019 року 

Посадові обов’язки

- Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

- Подає на затвердження Засновнику проекти змін до Статуту;

- За погодженням з профільною постійною комісією Засновника та уповноваженим органом управління визначає граничну чисельність працівників Центру;

- Призначає на посади фахівців Центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;

- Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

- Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених законодавством та колективним договором умовах.

- Укладає колективний договір.

- В установленому порядку за погодженням із Засновником Розпоряджається майном Центру та його коштами, розробляє та подає на затвердження уповноваженому органу управління кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру;

- Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

- Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- Щорічно подає Засновнику річний звіт про діяльність Центру.

- Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад, розміри надбавок, преміювання та додаткові виплати визначаються та встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557

Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру

80500, Львівська область, Буський район, м.Буськ, вул. Петрушевича,4

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра абоспеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” , «Психолог»

Стаж роботи

70% не менше п’яти років за фахом

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

 1. письмова заява  про участь у конкурсі;
 2. копія паспорта громадянина України;
 3. копія трудової книжки;
 4. копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 5. письмова згода на збір та обробку персональних даних;
 6. заповнена особовакартка П-2;
 7. інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Термін подання документів з  18 лютого 2019 р.  по 11 березня 2019 року 

Дата, місце та етапи проведення конкурсу

19.03. 2019р.

м. Буськ, вул. Петрушевича,4

Кабінет директора ІРЦ

Конкурс передбачає  2 етапи:

складання письмового  іспиту;

співбесіда.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тронь Наталя Мечиславівна

тел: 03 264 3-02-99  або за адресою: комунальна установа ІРЦ м. Буськ, вул. Петрушевича,4

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Буської районної ради

 

 • Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти;
 • Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»;
 • Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами);
 • Положення про ІРЦ, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545;
 • Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку;
 • Причини порушень психофізичного розвитку;
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів);
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку;
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом);
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором);
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією);
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра;
 • Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери;
 • Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку;
 • Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами;
 • Організаційно-правовові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ.
Дата: від до Скинути

19 березня 2019 року

19 березня 2019 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади педагогічного працівника комунальної установи «Інклюзивно-ресурний центр» Буської районної ради, в якому взяла участь  претендентка на посаду вчителя реабілітолога. За результатами конкурсу конкурсною комісією прийнято  колегіальне рішення про прийняття Онуфрик Наталію Андріївну на посаду вчителя реабілітолога, згідно поданої заяви та позитивних результатів іспитів і співбесіди претендентки.

17:05 19.03.2019

Конкурс педагогічних працівників ІРЦ

 22 січня 2019 року відбувся конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурний центр» Буської районної ради, в якому взяли участь два претенденти на посади :  практичного психолога та вчителя – дефектолога (сурдопедагога ). За результатами конкурсу конкурсною комісією прийнято  колегіальне рішення про прийняття Сендеги Софії Олександрівни на посаду практичного психолога та Романишин Мирослави Володимирівни на посаду вчителя – дефектолога (сурдопедагога), згідно поданих заяв та позитивних результатів іспитів і співбесіди претендентів.

17:33 07.02.2019

Визначено переможця на посаду директора

Відповідно до Положення «Про порядок проведення конкурсу про призначення на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Буської районної ради»  затвердженого Рішенням голови Буської районної ради №402 від 19.07.2018 р.

12:58 08.08.2018

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора