A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа
"Інклюзивно-ресурсний Центр"
Буської міської ради

Оголошується конкурс

Дата: 12.02.2019 17:08
Кількість переглядів: 139

Оголошується конкурс

на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи 

 «Інклюзивно-ресурсний центр» Буської районної ради

Термін подання документів з  18 лютого 2019 р.  по 11 березня 2019 року 

Посадові обов’язки

- Планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;

- Подає на затвердження Засновнику проекти змін до Статуту;

- За погодженням з профільною постійною комісією Засновника та уповноваженим органом управління визначає граничну чисельність працівників Центру;

- Призначає на посади фахівців Центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;

- Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

- Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених законодавством та колективним договором умовах.

- Укладає колективний договір.

- В установленому порядку за погодженням із Засновником Розпоряджається майном Центру та його коштами, розробляє та подає на затвердження уповноваженому органу управління кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру;

- Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

- Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- Щорічно подає Засновнику річний звіт про діяльність Центру.

- Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад, розміри надбавок, преміювання та додаткові виплати визначаються та встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557

Юридична адреса інклюзивно-ресурсного центру

80500, Львівська область, Буський район, м.Буськ, вул. Петрушевича,4

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра абоспеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” , «Психолог»

Стаж роботи

70% не менше п’яти років за фахом

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

 1. письмова заява  про участь у конкурсі;
 2. копія паспорта громадянина України;
 3. копія трудової книжки;
 4. копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 5. письмова згода на збір та обробку персональних даних;
 6. заповнена особовакартка П-2;
 7. інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Термін подання документів з  18 лютого 2019 р.  по 11 березня 2019 року 

Дата, місце та етапи проведення конкурсу

19.03. 2019р.

м. Буськ, вул. Петрушевича,4

Кабінет директора ІРЦ

Конкурс передбачає  2 етапи:

складання письмового  іспиту;

співбесіда.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тронь Наталя Мечиславівна

тел: 03 264 3-02-99  або за адресою: комунальна установа ІРЦ м. Буськ, вул. Петрушевича,4

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Буської районної ради

 

 • Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти;
 • Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»;
 • Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами);
 • Положення про ІРЦ, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545;
 • Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку;
 • Причини порушень психофізичного розвитку;
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів);
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку;
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом);
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором);
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією);
 • Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра;
 • Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери;
 • Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку;
 • Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами;
 • Організаційно-правовові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ. 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора