A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа
"Інклюзивно-ресурсний Центр"
Буської міської ради

НАКАЗ МОН України 21.06.2019 № 873

Дата: 12.05.2020 13:05
Кількість переглядів: 298

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2019  № 873


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2019 р.
за № 783/33754

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414

Відповідно до абзацу другого підпункту 10 пункту 2 розділу I Закону України 06 вересня 2018 року № 2541-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», пункту 33 розділу I Закону України 22 листопада 2018 року № 2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», абзацу третього пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 (зі змінами), та з метою забезпечення осіб з особливими потребами спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку, допоміжними засобами для навчання дітей з особливими освітніми потребами в усіх типах закладів освіти НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за № 582/32034, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2018 року за № 582/32034, що додаються.

3. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Департаменту забезпечення документообігу контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2019 року № 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року за № 403/33374.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра

П. Хобзей

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор Громадської спілки
Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей з інвалідністю України»

Н. Скрипка

     


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
21 червня 2019 року № 873


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2019 р.
за № 783/33754

ЗМІНИ
до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

1. Заголовок Типового переліку викласти в такій редакції:

«Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти».

2. У розділі I:

1) у пункті 1:

після підпункту 1.5 доповнити новими підпунктами 1.5-1, 1.5-2 такого змісту:

«

1.5-1. Ламінатор формату А4 (216 × 303):
призначення - обробка друкованих матеріалів для їх тривалого використання

 

1.5-2. Різак для паперу (А4):
призначення - підготовка навчальних роздаткових матеріалів

»;

у підпункті 1.6:

слова «призначення - функціональна заміна стандартної комп’ютерної клавіатури» замінити словами «призначення - для забезпечення доступу до інформації особи з порушенням зору»;

слова (JAWS for Windos, NVDA) виключити;

підпункт 1.7 викласти в такій редакції:

«

1.7. Брайлівський дисплей:
Призначення - для вводу/виводу текстової інформації рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, для читання тексту рельєфно-крапковим шрифтом Брайля на/з такі (таких) електронні(их) пристрої(їв), як комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон для індивідуального використання;
вимоги:
рядок Брайля для читання тексту рельєфно-крапковим шрифтом Брайля; рядок Брайля 6- або 8-крапковий; клавіатура Брайля 6- або 8-крапкова для введення інформації рельєфно-крапковим шрифтом Брайля; функціональні клавіші навігації; підключення до електронних пристроїв (комп’ютерів, ноутбуків, смартфонів тощо)

»;

у пункті 1.10 слова «Piaf, Zyfuse» виключити;

у пункті 1.11. слово «Sara» виключити;

2) пункт 2 доповнити новими підпунктами такого змісту:

«

2.3. Інтерактивна підлога:
призначення - демонстрація зображень, організація інтерактивного ігрового простору

 

2.4. Фланелеграф для фронтальної та індивідуальної роботи:
призначення - демонстрація дидактичних посібників згідно з планом заняття

».

3. У розділі II:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«

1.10-1. Комп’ютерний слухо-мовленнєвий комплекс:
призначення - для проведення індивідуальних та фронтальних занять з корекції слуху та мовлення, розвитку мовлення та формування навичок вимовляння звуків тощо

»;

2) пункт 5 доповнити новими підпунктами такого змісту:

«

5.6. Спеціалізовані комп’ютерні програми для розвитку зорових функцій, формування навичок орієнтування у просторі:
призначення - коригування амбліопії, короткозорості, косоокості, стимуляція зорового сприймання, тренування та зміцнення окорухових м’язів, зняття спазмів акомодації, покращення кровообігу очей

 

5.7. Комп’ютерні програми навчального призначення:
призначення - забезпечення розвитку мислення, збагачення активного словникового запасу словами певних лексичних тем;
вимоги:
вивчення і закріплення знань про кольори, форму, розмір, будову предметів, об’єкти довкілля тощо

 

5.8. Комп’ютерні логопедичні програми для корекційної роботи: призначення - забезпечення корекції загального недорозвитку мовлення у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, проведення артикуляційної гімнастики, формування звуковимови, фонематичного сприймання, лексико-граматичної будови, зв’язного мовлення, збагачення словника тощо;
вимоги:
можливість ефективно працювати над формуванням просодичних компонентів мовлення, правильної вимови звуків, фонематичних процесів, лексико-граматичних засобів мовлення

 

5.9. Комп’ютерні логопедичні тренажери для закріплення правильної вимови:
призначення - забезпечення корекції мовлення дітей;
вимоги:
модуль підготовки до користування комп’ютером; опанування клавіатури; мікрофона, «миші».

».

4. Доповнити Типовий перелік новим розділом такого змісту:

«

II-1. Засоби корекції ігрової діяльності осіб з особливими освітніми потребами різного віку та з різними порушеннями психофізичного розвитку

1. Дидактичні матеріали для розвитку ігрової діяльності

1.1. Ігри для дітей раннього віку:
призначення - забезпечення розвитку мислення, уяви, моторики, зміцнення фізичних сил, зняття емоційної напруги;
вимоги:
кубики, м’ячі, піраміди, кільця, сортери, втулки, вкладки, розбірні іграшки тощо; посібники для розвитку дрібної моторики (іграшки для нанизування, шнурування, загвинчування, зав’язування, наліплювання деталей)

 

1.2. Розвивальні ігри:
призначення - забезпечення розвитку мислення, уяви, мови, сприяння розширенню загального світогляду дітей, розвиток кмітливості;
вимоги:
«Рибалки» (на магнітах), магнітна ферма, пазли, парні картинки, розрізні картинки (2-8 частин), кубики для складання предметних і сюжетних зображень (з 4-12 кубиків), кубики Кооса, кубики Монтесорі, кубики зі складами та окремими літерами; мозаїка (кнопкова, геометрична, орнаментальна), лото, доміно, маршрутні ігри, ігри-лабіринти, кольорові палички Кюїзенера тощо

 

1.3. Ляльки, відповідні атрибути:
Призначення - ознайомлення з призначенням різних предметів, сприяння розширенню загального світогляду дітей, розвиток мислення, уяви, мови;
вимоги:
ляльки, зокрема немовлята, однолітки (образ дитини дошкільного віку; хлопчик і дівчинка); дорослі; літературний персонаж в національному українському одязі (хлопчик, дівчинка); різнонаціональні ляльки (хлопчик, дівчинка) тощо;
предмети лялькового вжитку (постільна білизна та одяг, посуд, меблі, санчата, коляска, гойдалка, галантерея; побутова техніка та засоби зв’язку тощо);
муляжі, макети грошей;
продукти харчування (хлібо-булочні, м’ясо-молочні, кондитерські, овочі, фрукти, бакалія тощо)

 

1.4. Обладнання й атрибути для рольової творчої гри:
призначення - ознайомлення з призначенням різних предметів, сприяння розширенню загального світогляду дітей, розвиток мислення, уяви, мови;
вимоги:
«Кухня», «Магазин», «Перукарня», «Лікарня», «Вулиця», «Майстерня» (ігровий куточок, ігрові набори, відповідні інструменти) тощо

 

1.5. Моделі предметів навколишнього світу:
призначення - для занять з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім середовищем, формування комунікації, навчання ігрової діяльності;
вимоги:
«Будинок», «Меблі», «Свійські тварини», «Дикі звірі», «Свійські птахи», «Дикі птахи», «Тварини різних широт», «Зоопарк», «Плазуни», «Риби», «Комахи» тощо; муляжі овочів та фруктів, грибів та ягід, плодів дерев та кущів; ляльки (немовлята, однолітки -образ дитини дошкільного віку; хлопчик і дівчинка, сім’я тощо); зразки посуду

 

1.6. Конструкторсько-будівельні іграшки:
призначення - для конструктивної діяльності під час занять та вільної гри;
вимоги:
кубики для складання предметних і сюжетних зображень; будівельний матеріал з дерева - об’ємні фігури різного кольору; пластмасові конструктори; об’ємні пазли різної форми (решітка, реп’ях); «Конструктор-механік»; куб Лінка для розвитку тактильної чутливості та покращення зорово-моторної координації (конструктор із дерев’яних фігур; кубики з пофарбованими в різні кольори гранями)

 

1.7. Іграшковий транспорт, атрибути:
призначення - ознайомлення з призначенням різних предметів, сприяння розширенню загального кругозору дітей, розвиток мислення, уяви, мови;
вимоги:
машинки різного розміру і призначення (вантажівка, кран, сміттєвіз, швидка допомога тощо); механічні/інерційні іграшки, заводні машини, трек для машин, гараж тощо

 

1.8. М’яконабивні іграшки різного розміру і виду:
призначення - ознайомлення з призначенням різних предметів, сприяння розширенню загального кругозору дітей, зняттю емоційної напруги, розвиток мислення, уяви, мови;
вимоги:
м’яконабивні іграшки різного розміру і виду; м’яконабивні розвивальні іграшки із застібками, ґудзиками, шнурівками тощо

 

1.9. Іграшкові інструменти:
призначення - розвиток причинно-наслідкових зв’язків, слухового сприймання й уваги, пам’яті, зняття емоційної напруги;
вимоги:
музичні інструменти, зокрема металофон, ксилофон, барабан, бубон, маракаси, трикутник, сопілка, гітара, піаніно дитяче тощо

 

1.10. Приладдя для малювання:
призначення - розвиток художніх здібностей, уяви, просторових уявлень, зняття емоційної напруги;
вимоги:
приладдя для творчості, зокрема мольберт, фарби, пензлі, фломастери, набори кольорових ручок та олівців, розфарбовки тощо

 

1.11. Обладнання для театралізованої діяльності:
призначення - розвиток мовлення, уяви, пам’яті, зняття емоційної напруги;
вимоги:
набори різного типу, зокрема персонажі художніх творів у вигляді пальчикового, тіньового, настільного театру; ляльки бі-ба-бо; ляльки-маріонетки; ляльки-рукавички; іграшки-саморобки; театр рукавичок; тіньовий театр; пальчиковий театр; театр іграшок; площинний театр; деталі одягу для театралізованої діяльності; маски; ширма тощо

 

1.12. Розвивальні ігри для сюжетної, рольової гри:
призначення - формування навичок ігрової діяльності, забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення, комунікації;
вимоги:
набори для сюжетної гри, набори для рольової гри, лото предметне з різних лексичних тем тощо

 

1.13. Демонстраційний матеріал:
призначення - доформування навичок ігрової діяльності, гри по черзі, співпраці, забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, уяви, мислення, комунікації;
вимоги:
набори настільних ігор, зокрема «Родина», «Дитячий садок», «День Народження», «Новий Рік», «Свято Святого Миколая», «Мамине свято», «Розпорядок дня», «Загартування, предмети гігієни, процедури», «Народознавство», «Державна символіка України», «Види мистецтв (музичне, хореографічне, театральне, літературне, образотворче (скульптура, кіно, живопис, архітектура тощо)», «Професії», «Підприємства (промислові, сільськогосподарські, транспортні тощо) та установи (освітні, медичні, культурні, спортивні, фінансові, торгівельні)», «Що із чого і як виготовляється», «Основи здоров’я», «Зовнішній вигляд людини та органи сприйняття», «Види спорту та спортивні знаряддя», «Міміка та жести, емоції та почуття», «Вчинки людей, правила культурної поведінки», «Права дитини», «Правила безпечної поведінки у довкіллі (вдома, на вулиці та дорогах, у лісі, біля водойми, протипожежна, газова безпека, поводження з електричними приладами, поводження з отруйними речовинами, поводження з тваринами та рослинами, незнайомими людьми тощо)

 

1.14. Спортивне знаряддя:
призначення - забезпечення загального фізичного розвитку, підвищення спритності та витривалості, фізичної та емоційної розрядки;
вимоги:
м’ячі, скакалки, фітболи, обручі, скраклі, кеглі тощо

 

1.15. Ігри на друкованій основі:
призначення - забезпечення формування та розвитку комунікацій, мислення, уяви тощо;
вимоги:
ігри на друкованій основі різної тематики (поле, кубики, фішки тощо)

».

5. У розділі IV:

1) у пункті 2:

цифру та слова «2. Засоби для сенсомоторної інтеграції, корекції когнітивної сфери (передусім для дітей з розладами аутистичного спектра й синдромом гіперактивності та дефіцитом уваги)» замінити цифрою та словами «2. Засоби для сенсомоторної інтеграції, корекції когнітивної сфери (зокрема для осіб з розладами аутистичного спектра й синдромом гіперактивності та дефіцитом уваги)»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«

2.4. Набори зображень для вивчення кольорів та форм, посібники на засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, величина):
призначення - вивчення кольорів, форм, розвиток навичок сортування та розрізнення кольорів і форм, забезпечення проведення дидактичних занять, розвитку мовлення, мислення, комунікації;
вимоги:
набори зобра


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора